دکتر حسین تقوی

نظام پزشکی:37022

متولد سال 1346 وفارغ التحصیل رشته پزشکی بارتبه نخست درسال 1371 از دانشکده پزشکی دانشگاه جندی شاپور است.در سال 1376 با اخذ رتبه دوم آزمون بورد تخصصی گوش، گلووبینی فارغ التحصیل و از آن زمان به شکل تخصصی مشغول بکار می باشند.

علایق ایشان بیشتر در زمینه انجام جراحی های زیبایی و ترمیمی سر صورت بویژه بینی بوده و هست.

 

  •     عضو انجمن جراحان گوش و گلو وبینی وسر و گردن ایران
  •     عضو انجمن تحقیقات راینولوژی ایران
  •     عضو انجمن علمی راینولوژی ایران